Har du bestilt mat til konfirmasjon våren 2021?
Konfirmasjoner i Midtre Gauldal er flyttet til høsten.
Ta kontakt med meg slik at jeg får notert dere inn på ny dato.
https://storen.kirken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/81/Konfirmasjonene-flyttes-til-hosten